müştəri

müştəri
1.
is. <ər.>
1. Bax alıcı 1 1-ci mənada. Müştərilərə mədəni xidmət. Bu malın müştərisi yoxdur. – <Hacı Qara:> Buların qumaşı özgə qumaşdır, müştəri macal vermir, göydə götürür. M. F. A.. Bu arada müştərilər hərlənir, qiymət üstündə uzunuzadı çəkişirdilər. S. R..
2. Daimi alıcı, sifarişçi və ya bir iş üçün gələn. Atelyenin müştərisi. – Əti də Şeyx Şaban hər qəssabdan almazdı. Qəssabbaşı İmaməli ilə müştəri idi. Ə. H.. Usta bir müştərinin başını qırxıb, qurtarıb qanatdığı yerlərə pambıq düzürdü. C. M..
3. Pul müqabilində su, elektrik, telefon, radio və s. dən istifadə edən, habelə qəzet, jurnal və s. -yə abunəçi olan şəxs. Bir qədər müştərimiz Bakı, Gəncə, Şamaxı və qeyri şəhərlərdə varımızdır. C. M.. <Cənnətəli> axırda qəzetlərə bir qədər müştəri toplayıb, Bakıya gedib ki, görsün, onun kəlamını niyə çap eləməyiblər. Ç..
4. məc. İstəyən, arzu edən, həvəskar. <Hacı Fərəc:> Zinyət xanıma müştəri çoxalacaq, yatma, sərhesab ol, kişi! N. V.. Adına min yerdən min müştəri var. S. V.. Müştəri çıxmaq – 1) yiyələnmək, mənimsəmək istəmək. Kitaba müştəri çıxmaq; 2) bax müştəri olmaq. Müştəri olmaq – istəmək, almağa hazır olmaq, almaq istəmək. Varın verən, deyərlər, utanmaz, məsəldi bu; Can nəqddi əldə, oldum o canənə müştəri. S. Ə. Ş.. Camalın görən olur müştəri; Misirdə Yusifin bazarı kimi. A. Ə..
◊ Müştəri gözü ilə baxmaq zar. – bir həvəskar, maraqlanan bir adam alıcı gözü ilə baxmaq, qiymətləndirmək. Səlimnaz hər gün <Püstəxanımı> iş gördürmək bəhanəsi ilə evinə çağırır, altdan-altdan, oğrun-oğrun müştəri gözü ilə ona baxırdı. M. Hüs.. <Əşrəf:> Ümid, . . bir o həkim qıza müştəri gözü ilə baxarsan. B. Bayramov.
2.
is. <ər.> Ərəb astronomiyasında: Yupiterin adı. Dəst tutsun Ütarid, Zöhrə, Müştəri; Fələkin şəmsilə mahı oynasın. Q. Z..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • must — must …   Dictionnaire des rimes

 • müstə’mərə — ə. müstəmləkə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • must — must1 [must] v.aux. pt.must [ME moste, pt., had to < OE, pt. of motan, may, akin to Goth (ga)mot, (I) find room, am permitted, prob. < IE * mōt , var. of * med , to measure > METE1] 1. used to express compulsion, obligation, requirement …   English World dictionary

 • Must — (m[u^]st), v. i. or auxiliary. [OE. moste, a pret. generally meaning, could, was free to, pres. mot, moot, AS. m[=o]ste, pret. m[=o]t, pres.; akin to D. moetan to be obliged, OS. m[=o]tan to be free, to be obliged, OHG. muozan, G. m[ u]ssen to be …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Must FM — Logo de Must FM Création 16 avril 1993 Langue Français Pays   …   Wikipédia en Français

 • must — [ mɶst ] n. m. • 1981; av. 1973 (marque déposée); mot angl. ♦ Anglic. Fam. Ce qu il faut savoir ou faire pour être à la mode (⇒ impératif); ce qu il y a de mieux. Ce logiciel, c est le must. ⇒ 2. top. Le must de la saison. ● must nom masculin… …   Encyclopédie Universelle

 • must — MUST, musturi, s.n. 1. Suc dulce care nu a început încă să fermenteze, obţinut prin zdrobirea şi presarea boabelor de struguri sau, p. ext., a altor fructe ori plante. 2. Zeamă, suc pe care îl conţin unele fructe. 3. Seva arborilor. 4. (pop.)… …   Dicționar Român

 • must — The use of must informally as a noun meaning ‘something that must be done or had, or that should not be missed’, dates from the 1890s in American use. In the earlier part of the 20c, it was often written in inverted commas as being not quite… …   Modern English usage

 • Must — Must, n. [AS. must, fr. L. mustum (sc. vinum), from mustus young, new, fresh. Cf. {Mustard}.] 1. The expressed juice of the grape, or other fruit, before fermentation. These men ben full of must. Wyclif (Acts ii. 13.). [1913 Webster] No… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Must B 21 — студийный альбом will.i.am …   Википедия

 • Must B 21 — Studio album by will.i.am Released September 23, 2003 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”